Miten ylläpitää lapsen äidinkieltä ja kulttuuria

Äidinkielen ylläpito pitää ovea auki Suomeen: sukulaisiin, ystäviin ja jatko-opintoihin.

Äidinkieli on osa varttuvan lapsen identiteettiä ja kulttuuria. Lapsi tarvitsee äidinkieltään ajatteluun, tunteiden ilmaisuun ja uuden oppimiseen, mutta myös kommunikointiin suomalaisten ystävien ja sukulaisten kanssa.

Ulkomaille muuttajat vievät aina mukanaan myös oman äidinkielensä. Kielellinen identiteetti on tärkeä osa ihmisen persoonaa, ja sen merkitys korostuu vieraskielisessä ympäristössä. Ulkomaille muuttaneet ymmärtävät äidinkielen merkityksen usein selvemmin kuin ne, jotka käyttävät äidinkieltä päivittäisissä tilanteissa. Monelle suomalaisuuden ja oman äidinkielen ylläpitäminen on tärkeää myös uudessa kotimaassa.

Ulkomaille muuttavan lapsen kannalta oman äidinkielen ylläpitämisellä on ainakin seuraavia etuja:

 • Useamman kielen osaaminen auttaa analysoimaan ja havainnoimaan eri kieliä
 • Vahva äidinkieli tuo itsevarmuutta ja tukee myönteistä identiteettiä
 • Äidinkielen avulla voi pitää yllä sosiaalisia suhteita vanhoihin ystäviin ja sukulaisiin Suomessa sekä luoda suhteita ulkomailla asuviin suomen puhujiin
 • Hyvä äidinkielen taito ja rikas sanavarasto tukee myös uuden kielen oppimista.

Vinkkejä äidinkielen ja kulttuurin ylläpitämiseen

 • Mieti yhdessä lapsen kanssa, miten suomen kieltä ja kulttuuria tullaan ulkomailla ylläpitämään
 • Pyydä lapsi mukaan valitsemaan suomalaista kirjallisuutta (romaaneja ja oppikirjoja), elokuvia (dvd:t) ja muuta suomalaisuutta edustavaa materiaalia (infolehtisiä, Suomen lippu), joiden avulla voi kertoa Suomesta lähiympäristölleen ulkomailla (oman kulttuurin päivinä tai YK:n päivänä)
 • Valitse lapsen kanssa valokuvia merkittävistä henkilöistä ja paikoista eri vuodenaikoina (suomalainen luonto säilyy mielessä)
 • Esitä Suomi ja sen kulttuuri lapselle positiivisessa valossa (Suomi on kotimaa/synnyinmaa, jonne palataan vielä joku päivä takaisin)
 • Sovi jo etukäteen, milloin perheenne vierailee Suomessa (vältä pelkkiä kesälomavierailuja, ettei Suomesta muodostu lapsille lomalandia) tai vaihtoehtoisesti, milloin sukulaiset ja ystäväperheet käyvät luonanne
 • Keskustele jo lähdön hetkellä lapsen mahdollisesta yksinvierailusta Suomeen (suomen kielen ja kulttuurin kohtaaminen ilman perheen tai sisarusten tukea)
 • Suomi-kouluissa tai etäopiskeluna kotona voi suorittaa suomen kielen opintoja (Etäkoulu Kulkuri)

Lisätietoa äidinkielen merkityksestä

Kielitaidon anatomia -artikkeli (Aina)


Perhe maailmalla -blogi: Äidinkielen ja kulttuurin ylläpito

Anna Gustafsson: Tositarinoita: Miina ja Manu muuttavat taas
Tiina Leinonen: Sama Suomi, eri nuori
Kaisa Pankakoski: Monikielisen lapsen aaltoileva kielten kehitys
Soile Pietikäinen ja Kaisa Pankakoski: Kieli kasvaa lasta kuuntelemalla