Miten valmistella parisuhdetta lähtöön?

Maailmalle muuttavat aina paitsi yksilöt – minä ja sinä – myös me eli parisuhde.

riippukeinu.jpeg

Ulkomailla asuminen on sarja suuria päätöksiä. Niistä ensimmäinen on lähtöpäätös. Se on alku elämänmuutokselle, joka vaikuttaa aivan kaikkeen parisuhteessakin.

Tietoisilla päätöksillä voi tehdä paljon hyvää.

Parisuhteen kannalta se, miten päätökset tehdään, on merkittävämpää kuin se, mitä päätetään. Molempien osapuolien tarpeiden huomiointi muuttopäätöstä tehdessä on ensiarvoisen tärkeää, sillä ulkomailla asuessa parisuhde on uudenlaisessa paineessa.

Maailmalle muutto ei sinänsä ole parisuhteelle kielteinen tai myönteinen asia. Elämä ulkomailla voi sekä vahvistaa että vaikeuttaa parisuhdetta. Parhaassa tapauksessa parisuhde vahvistuu kaikesta koetusta, jos edeltävät päätökset on tehty yhdessä niihin sitoutuen.

On tärkeää, että molemmat osapuolet kertovat avoimesti omista tunteista ja tarpeista. Yhtä tärkeää on kyky kuunnella ja ymmärtää toisen kertomaa. Kummankin toiveet, tarpeet ja pelot pitäisi tulla käsitellyiksi.

Yleensä päätöksissä vaihtoehtojen määrä on lukematon. Yhden päätöksen tekeminen johtaa tarpeeseen tehdä kymmenen seuraavaa. Seurauksia on vaikea ennustaa.

Lähtöä mietittäessä hyviä kysymyksiä keskustelun pohjaksi ovat esimerkiksi:

  • Mitä lähteminen tarkoittaa sinun elämäsi kannalta?
  • Mitä lähteminen tarkoittaa parisuhteellemme?
  • Millaisista motivaatioista olemme tietoisia?
  • Mitä erilaisia tunteita niihin liittyy?
  • Miten me yksilöinä kestämme ja käsittelemme stressiä ja vaikeuksia?
  • Kuinka parisuhteemme on tähän asti kestänyt vaikeuksia?
  • Miten selvitämme erimielisyyksiä?
  • Millaisia haaveita lähtemiseen liittyy?

Perhe maailmalla -blogi: Parisuhteen valmistelua lähtöön

Mari Kinnunen: Parisuhde kolmantena ulkomaille muuttaessa
Kysy asiantuntijalta 22.4.2021: Parisuhde muutossa ja muutoksessa ulkomailla
Sini Rantakari: Parisuhde mennen tullen muuton myllerryksessä
Sini Rantakari: Miten on tärkeämpi kuin mitä
Heli Suutari: Kolumni: Yhdessä tien päällä