Kouluun Suomessa

Paluuseen pitää varautua jo hyvissä ajoin, jotta lapsen tai nuoren koulunkäynti ja opiskelu alkavat sujuvasti.

Peruskouluikäiset

Oppivelvollisuus alkaa Suomessa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää seitsemän. Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan sen kalenterivuoden helmikuussa, jolloin lapsi täyttää seitsemän vuotta. Peruskoulun voi aloittaa jo kuusivuotiaana, jos tähän on perusteltu syy. Yleensä esikoulu alkaa kuusivuotiaana.

Oppivelvollisuusikäisellä Suomessa asuvalla lapsella on oikeus käydä peruskoulua lähialueellaan. Koulupiirialueet määrittävät, mihin peruskouluun tai vaihtoehtoisesti kahteen koulupiirin kouluun oppilas pääsääntöisesti menee. Erityiskouluihin tai peruskoulua korvaaviin kouluihin on mahdollista hakeutua pääsykokeen kautta.

Kannattaa olla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa yhteydessä tulevan asuinkunnan koulutoimeen tai kouluun, johon lapsi on palaamassa. Jos lapsi on eronnut koulusta ennen muuttoa, koulupaikkaa tulee anoa uudestaan asuinkunnasta.

Koulussa kartoitetaan lapsen hankkima osaaminen ja tehdään suunnitelma osaamisen täydentämiseksi oppiaineissa, joita ulkomailla asumisen aikana ei ole ollut mahdollista opiskella. Tulevassa asuinkunnassa saattaa olla myös mahdollisuus jatkaa opiskelua kaksikielisessä opetuksessa tai englanninkielisessä koulussa.

Mahdolliset tukitoimenpiteet ja opetuksen erityisjärjestelyt suunnitellaan yksilöllisesti. Monesti erityistarpeissa korostuvat kielen lisäksi lasten identiteetin tukeminen sekä sosiaalisten suhteiden muodostaminen. Paluuoppilas sijoittuu yleensä ikäänsä vastaavalle luokalle.

Lisätietoja kotimaahan palaavan peruskoulun oppilaan opiskelusta Opetushallituksen sivuilta

Lukio ja ammattiin valmistavat oppilaitokset

Lukioon ja lähes kaikkiin ammattiin valmistaviin toisen asteen oppilaitoksiin haetaan yhteishaun kautta.

Syksyllä alkavaan opiskeluun hakemuksen jättöaika on tammi-helmikuussa ja keväällä alkavaan syyskuussa. Toisen asteen oppilaitoksiin haetaan peruskoulun jälkeen.

Perhe maailmalla -blogi: Muutto kouluikäisen kanssa

Tiina Leinonen: Ulkomailta palaavan koululaisen kannattaa opetella suomea
Tiina Leinonen: Sama Suomi, eri nuori