Suhde murroksessa

Ulkomaille muutto saattaa olla yllättävän iso asia parisuhteelle. Se voi olla kuin kuherruskuukausi, yhteinen seikkailu. Me yhdessä uudessa maassa! Tai muuttaminen voi olla kaaos: myllerrys, jossa molemmat tahoillaan selviytyvät parhaaksi katsomallaan tavalla.

Uudessa-asuinmaassa-Parisuhde-Sude-murroksessa-Sini-Rantakari.jpg

Elämän aloittaminen uudessa maassa voi olla stressitekijä suhteelle varsinkin alussa. On hyvä tiedostaa, että suhteen mahdolliset ongelmat tuskin katoavat itsestään ulkomaille muutettaessa.

Ulkomailla mahdollisuudet säädellä läheisyyttä ja etäisyyttä toiseen voivat olla rajatut. Mahdollisuus omaan tilaan voi vähentyä tai lisääntyä. Tämä voi aiheuttaa hämmennystä suhteen osapuolille. Myös tarpeiden erilaisuus voi yllättää. Toinen odottaa kahdenkeskisestä seikkailusta syntyvää läheisyyttä, kun taas toinen nauttisi enemmän uusiin ihmisiin ja kulttuuriin tutustumisesta. Toiselle voi tarjoutua mahdollisuuksia kodin ulkopuoliseen elämään, toinen saattaa jäädä perheen suhteiden varaan.

Ulkomailla asumiseen, niin kuin elämään yleensä, kuuluu innostavia ja kiinnostavia puolia, mutta myös epäselviä, turhauttavia ja jännittäviä elementtejä. Vaikeuksia tulee aina, tulisihan niitä elämässä muutenkin. Tärkeää on, kuinka tilanteista selvitään yhdessä. Molemminpuolinen kannustaminen ja kyllä tästä selvitään -asenne luo uskoa parisuhteeseen ja tilanteessa selviämiseen. Myöskään vaikeuksia ei kannata vähätellä tai piilotella. Kannattaa vaikka valittaa, jos siltä tuntuu, kunhan ei tee sitä puolisoa rikkovalla tavalla.

Vinkkejä parisuhteen hoitamiseen

  • Pidä avoin yhteys puolisoosi. Puhu ulkomailla elämiseen liittyvistä odotuksista, toiveista ja huolista. Kerro omista tarpeistasi. Kuuntele ja kuule, mitä puolisosi sinulle kertoo.
  • Jos tarpeenne ovat kovin erilaisia, pysähtykää ja tutkikaa tilannetta. Yleensä puolisoiden tarpeet ja mukavuusalueet ovat painottuneet hieman eri kohtiin janaa. Mikä olisi sinulle pienin muutos, joka auttaisi lähentymään puolisoasi janalla? Entä kumppanillesi?
  • Erilaiset parisuhdeteot ovat tärkeitä myös ulkomailla: kahdenkeskiset hetket, seksuaalisen vireen ylläpitäminen ja yhteinen elämän ihmettely vahvistavat me-henkeä
  • Tietoisilla päätöksillä voi tehdä paljon hyvää. Yhteisten päätösten voimalla voitte pysyä samassa veneessä, tuli mitä tuli. Yhteiset päätökset syntyvät ääneen sanotuista toiveista ja tarpeista, peloista ja pettymyksistä.
  • Iloitkaa uudesta asuinmaasta! Muistakaa haaveet, jotka liittyivät lähtemiseen ja pyrkikää mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan niitä, myös parina.

Perhe maailmalla -blogi: Muuton vaikutuksesta parisuhteeseen

Kaisu Kanstrén: Ulkomailla asuminen haastaa parisuhteen
Sini Rantakari: Miten on tärkeämpi kuin mitä
Sini Rantakari: Parisuhde mennen tullen muuton myllerryksessä
Sini Rantakari: Tule lähelle, anna tilaa
Mari Kinnunen: Parisuhde kolmantena ulkomaille muuttaessa

Kysy asiantuntijalta 22.4.2021: Parisuhde muutossa ja muutoksessa ulkomailla