Sopeutuminen uuteen kulttuuriin

Ulkomaille muutto tuo mukanaan paljon uutta opittavaa: uuden kielen lisäksi on opittava uudet käytösmallit, normit ja arvot. Jotain uuden kulttuurin säännöistä voi opetella etukäteen, mutta suuren osan oppii vasta paikan päällä.

Sopeutuminen uuteen kulttuuriin tapahtuu yksilöllisesti: toiset sukeltavat uuteen kulttuuriin kuin kalat veteen, toiset voivat kokea suurtakin vierauden tunnetta uudessa maassa. Joskus uutta kulttuuria voi olla vaikea ymmärtää, se voi tuntua jopa itselle vääränlaiselta. Konflikti syntyy vierauden tunteesta ja eri kulttuurien arvottamisesta.

Uuden kulttuurin aiheuttamaa sopeutumista on tutkittu vuosikymmeniä. 1950-luvulla yksilön sopeutumisen kuvattiin etenevän U- tai W-kirjaimen muotoisella käyrällä. U-mallissa sopeutumiseen edettiin kuherruskuukausivaiheen, koti-ikävän sekä kriisi- ja toipumisvaiheiden kautta. W-mallissa oli lisäksi paluumuuttoon liittyvä turhautumisvaihe. Sittemmin näitä malleja on kyseenalaistettu siitä, että ne unohtavat yksilölliset erot.

Temperamenttierot, asioiden tulkitsemistapa, ja opitut selviytymiskeinot selittävät, miksi sama tilanne voi olla yhdelle stressin ja toiselle mukavan jännityksen lähde. Itse voi pitkälti vaikuttaa käyttämiinsä sopeutumiskeinoihin, ja siihen, millä tavoin selittää omaa ja toisten käyttäytymistä uudessa tilanteessa.

Sopeutumiseen vaikuttavat tekijät

Uuteen asuinmaahan sopeutumisessa eräs keskeinen tekijä on työ. Työpaikan kautta voi muodostua helposti sosiaalisia suhteita ja löytyä vaikka uusia harrastuksia. Jos ulkomaille lähdetään pariskuntana, usein vain toisella on työ odottamassa uudessa asuinmaassa.

Työelämän ulkopuolella olevan puolison sopeutuminen uuteen kulttuuriin on hyvin erilaista kuin työelämässä olevan puolison. Kun toisen päivät täyttyvät työnteosta ja työpaikan mukana tulevista uusista sosiaalisista suhteista, toisen täytyy luoda päiviensä sisältö ja sosiaaliset suhteet itse. Toisaalta työelämän vaatimukset saattavat olla täysin toisenlaiset kuin mihin Suomessa on tottunut, mikä voi aiheuttaa työelämässä olevalle puolisolle paineita. On hyvä varautua jo etukäteen siihen, että pariskunnan ja perheen sisällä sopeutumisprosessit voivat olla hyvin eri tahtisia ja erilaisia.

Sopeutumista edesauttaa jatkuvuuden tunne. Pienetkin ripaukset tuttuja asioita voivat tuoda turvaa uuteen arkeen sopeutumisessa. Monesta maasta löytyy mahdollisuuksia jatkaa tuttua harrastusta. Sosiaalisesta mediasta löytyy runsaasti ulkosuomalaisten ryhmiä. Myös jokin mukaanotettu sisustuselementti voi tuoda kaivattua tuttuuden tunnetta.

Ikävän hetkellä on hyvä muistaa, että lähtö tapahtuu aina kohti jotain – ei vain pois tutusta. Monia itselle ja hyvinvoinnille tärkeitä asioita on mahdollista toteuttaa vieraissakin olosuhteissa, mutta se vaatii hieman vaivannäköä.

Tietoa ja vertaistukea

Sopeutumista voi edistää etsimällä tietoa ja vertaistukea sekä positiivisia kontakteja uudessa kulttuurissa. On hyvä tiedostaa, että kulttuureissa on eroja, joita ei ymmärrä tai voi hyväksyä – kaikkeen ei tarvitse mukautua. On kuitenkin opittava sietämään sitä, että asiat eivät selity totutulla tavalla. Väärinymmärryksen mahdollisuudet korostuvat helposti uudessa kontekstissa, jossa koodit ja normit ovat erilaiset. Omasta kulttuurista ei tarvitse luopua, vaikka noudattaisikin tietyiltä osin paikallista kulttuuria.

Eniten sopeutumiseen vaikuttaa oma asenne, avoimuus uutta kohtaan, kyky sietää monimerkityksisyyttä ja se, että kokee olevansa positiivisesti vastaanotettu. Paras lääke on vertaistuki, etenkin joltakulta, joka on pidemmällä sopeutumisprosessissaan, ja jolla on sekä negatiivisia että positiivisia kokemuksia. Tärkeää on myös halu tunnistaa omia tunteita ja käsityksiä ja kyseenalaistaa omaa ajattelua. Uuden haasteen edessä voi valita sen, että haastaa itsensä uusien, kenties toimivampien mallien äärelle.

Perhe maailmalla -blogi: Uuteen kulttuuriin sopeutumisesta

Hanna Guyot: Kuin kalat vedessä 
Hanna Guyot: Mikä kulttuurishokki! – mikä kulttuurishokki?
Helena Jalanka: Tositarinoita: Vaali hyvää suhdetta asuinmaahasi
Minna Kaukua: Tositarinoita: Joulu ulkomailla – maassa maan tavalla vai omia perinteitä kunnioittaen?
Emmi Koukkari: Tositarinoita: ”Haluatko muovikassin?”
Emmi Koukkari: Tositarinoita: Kukkia, kahvia ja kinastelua