Minä muutoksessa

Uudessa maassa, eri kulttuurien välissä voi löytää itsensä eräänlaisesta välitilasta – menneisyys ja nykyisyys kohtaavat uudessa ympäristössä. Itsestään selvät asiat eivät olekaan enää itsestäänselvyyksiä.

Tottumusta ja turvaa luovien asioiden puuttuessa muuttaja voi horjua koko identiteetiltään tietämättä ja ymmärtämättä syytä. Osa kokee identiteettikriisiä ja pohtii vastauksia kysymyksiin kuten kuka minä olen tässä uudessa ympäristössä ja paikassa, mistä tulen, mitä haluan, miten päädyin tähän paikkaan ja tilanteeseen.

Ennen muuttoa oma kulttuurinen identiteetti ei ole ehkä tuntunut kovin merkitykselliseltä eikä moni ole ollut siitä välttämättä edes tietoinen. Ulkomaille muuton myötä moni alkaa tiedostaa kulttuuriseen identiteettiin liittyviä asioita uudella tavalla. Arkipäivän tilanteet tuovat esiin eroja tavoissa, arvoissa ja perinteissä ja ohjaavat miettimään myös omia toimintatapoja.

Sopeutuakseen uudessa ympäristössä on oltava jossain määrin valmis muuttamaan omaa identiteettiään tai vähintään joustamaan omasta ajatusmaailmastaan. ”Minun tapani on oikea, muiden väärä” -ajattelu ei kanna uudessa kulttuurissa pitkälle.

Monelle muutto ulkomaille käynnistää prosessin, jossa identiteetin palaset alkavat muuttua ja järjestyä uudelleen. Onnistuneessa sopeutumisprosessissa ihminen ei hylkää omaa kulttuuri-identiteettiään ja taustaansa, vaan arvostaa sekä oman ryhmänsä kulttuuripiirteitä ja identiteettiä että vuorovaikutussuhteita muihin ryhmiin.

Täydellistä sopeutumista kaikilla elämän osa-alueilla tapahtuu harvoin eikä tarvitsekaan. Tärkeintä on kokemus siitä, että pystyy toimimaan uudessa kulttuurissa ja että vastaanottava kulttuuri on valmis vuorovaikutukseen vieraan kanssa.

Kasvun mahdollisuus

Kahden kulttuurin välitilassa on kasvun ja uuden mahdollisuus. Ulkomaille muutettaessa se ympäristön peili, jota kautta on oppinut tuntemaan itsensä katoaa ja pakottaa katsomaan itseä uudesta näkökulmasta.

Kaikki muutosvaiheet elämässä tarjoavat ainutlaatuisen mahdollisuuden itsensä etsimiseen ja identiteetin löytämiseen. Muutos auttaa myös rakentamaan vahvemman identiteetin: on tilaisuus valita uudelleen, mitkä asiat vaikuttavat kokemukseen itsestä, taustasta ja omasta asemasta.

Muuttamisen voikin ottaa mahdollisuutena tutustua itseensä ja omaan kulttuuriinsa uudella tavalla. On hyvä miettiä, mitkä ovat asioita, joita haluaa itsessään ja elämässään säilyttää ja mihin asioihin haluaa muutosta. Oman identiteetin tutkiminen avaa tilaa uudelle, vaikka ei vielä itsekään tietäisi, mitä se uusi on.

Lähteet

Eveliina Holmgren: Minä muutosten keskellä

Perhe maailmalla -blogi: Minä muutoksessa

Kysy asiantuntijalta 4.11.2020: Oman tulevaisuuden hahmotus
Hanna Guyot: Kuin kalat vedessä?
Hanna Guyot: Mikä kulttuurishokki! – Mikä kulttuurishokki?
Kysy asiantuntijalta 11.11.2020: Itsemyötätunnon taito
Elina Uusitalo: Ulkosuomalainen kulttuurien välissä
Elina Välimäki: Kahden mantereen suomalaisia