Sopeutumisen eri vaiheet

Uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutumiseen vaikuttavat muun muassa temperamenttiin ja persoonallisuuteen liittyvät tekijät.

Temperamentilla tarkoitetaan isoa joukkoa yksilöiden geneettisesti ja varhaisen kehityksen aikana muodostuneita, melko pysyviä taipumuksia, jotka muodostavat persoonallisuuden biologisen pohjan.
Temperamentti ja persoonallisuus vaikuttavat taipumukseemme ja tyyliimme kohdata uusia asioita, myös elämänmuutoksia.

Jokaisella muuttajalla sopeutumisprosessi on yksilöllinen. Esimerkiksi uusien kokemusten pariin mielellään hakeutuva toimii todennäköisesti muutosprosessissa eri lailla kuin sellainen, joka on taipuvainen välttämään uutta. Elämyshakuinen hyppää rohkeasti uuteen ja sopeutuu. Turvallisuutta arvostava ennakoi ja huomioi riskit, jotka elämyshakuinen jättää huomiotta.

Yksilöllisten temperamenttierojen lisäksi sopeutumiseen vaikuttaa persoonallisuutemme kulttuurinen puoli. Kasvamme oman kulttuuripiirin jäseneksi omaksumalla yhteiset normit, arvot ja käyttäytymismallit. Ympäröivä kulttuuri luo identiteettiä ja tekee meistä sen, keitä me olemme. Ulkomaille muutettaessa on opittava uudet käytösmallit ja tavat sekä ymmärrettävä niitä ohjaavia arvoja. Monesti tulemme tietoiseksi persoonamme kulttuurisesta puolesta vasta vieraaseen kulttuuriin tutustuessamme. Joskus sanotaankin, että ulkomaille muutto opettaa oikeastaan eniten ymmärtämään omaa kulttuuriamme.

Sopeutumisprosessissa onnistumiseen johtaa monta väylää. Ei kannata hämmentyä, jos tunteet ja sopeutuminen eivät etene lineaarisesti: kaikenlaiset tuntemukset matkan varrella kuuluvat asiaan. Kannattaa varautua myös siihen, että perheenjäsenet etenevät prosessissaan eri tahtiin. Kärsivällisyys ja armollisuus itseä sekä perheenjäseniä kohtaan on avain sopeutumiseen.

Lähteet

  • Temperamentti: Eveliina Holmgren: Minä muutosten keskellä -artikkeli

Perhe maailmalla -blogi: Sopeutumisen eri vaiheet

Hanna Guyot: Kuin kalat vedessä
Hanna Guyot: Mikä kulttuurishokki! – Mikä kulttuurishokki?
Kysy asiantuntijalta 18.11.2020: Resilienssi
Heli Suutari: Kolumni: Resilienssin mestarit