Puolison mukana ulkomaille

Kun ulkomaille muutetaan puolison työn vuoksi, jää toiselle helposti luopuvan osa.

Jos ulkomaanmuutto johtuu puolison työstä, on erityisen tärkeää pohtia omaa rooliaan ja sen muutosta.

Kotiin jääminen voi tuoda kaivatun tauon työelämästä, mahdollisuuden keskittyä itseen ja uuteen asuinmaahan rauhassa. Toisaalta omasta työpaikasta luopuminen voi tehdä kipeää. Työ on voinut olla tärkeä osa identiteettiä, se on tuonut itsenäisyyttä. Kotona oleminen voi aiheuttaa sopeutumisvaikeuksia ja tuntua stressaavalta. Uuden asuinmaan kulttuuri vaikuttaa myös siihen, miten esimerkiksi sosiaalisissa tilanteissa suhtaudutaan kotona olevaan puolisoon.

Koska ulkomaille muutto vaikuttaa mukana tulevan puolison statukseen, eräitä käytännön asioita kannattaa selvittää jo ennen lähtöä. Puolisoiden on myös hyvä keskustella keskenään ulkomailla oleskelun vaikutuksista parisuhteeseen, statukseen ja tulevaisuuteen.

Parisuhteen muoto

  • Oletko avioliitossa? Hyväksyykö asuinvaltiosi muut parisuhteet kuin avioliiton? Esim. avoliitto tai samaa sukupuolta olevien puolisoiden rekisteröity liitto ovat joissain maissa kiellettyjä.
  • Mitkä ovat oikeutesi, mikäli sinä ja puolisosi päättäisitte erota ulkomailla, tai toinen teistä hakisi avioeroa? Erotilanteisiin sovellettava laki on erilainen riippuen siitä, missä maassa ollaan ja onko kyse avioliitosta vaiko avoliitosta. Varmista asemasi mahdollisen eron varalta.

Taloudellinen turva

  • Mikä on taloudellinen turvasi? Jos sinulla ei ole omia tuloja ulkomailla, niin joskus voi olla hyvä sopia etukäteen puolisosi kanssa, maksaako puolisosi sinulle ns. palkkaa tai työeläkekuluja.

Erotilanteet

  • Liittyykö oleskelulupasi tai viisumisi puolisosi oleskelulupaan tai viisumiin? Voitko jäädä edelleen kohdemaahan oman oleskelulupasi tai viisumisi perusteella, mikäli tienne eroavat?
  • Hyväksytäänkö kotimaassasi tehty avioehtosopimus uudessa kohdemaassa vai täytyykö siellä tehdä uusi sopimus kansallisen lain mukaan? Joissain maissa (esim. Englanti) muualla tehty avioehtosopimus ei ole sitova, vaikka se olisi sitova ja laillisesti täytäntöönpantava maassa, jossa sopimus on tehty.

Perhe maailmalla -blogi: Puolison mukana ulkomaille

Kaisu Kanstrén : Ulkomaille muutto – uhka vai mahdollisuus puolison uralle?
Kaisu Kanstrén : Ulkomailla asuminen haastaa parisuhteen
Vesa Suutari: Sopeutumishaasteita roolimuutoksista ulkomaankomennuksilla
Anu Warinowski: Perhe maailmalla: voimia, varoja vai voimavaroja?