Muutto lapsen kanssa

Ulkomaille muutto on stressitekijä koko perheelle. Joskus vanhempien voi olla vaikea huomata ja ymmärtää, millaisia tunteita heidän lapsensa käyvät läpi muuton yhteydessä.

Lähtö-Vanhemmuus-Senni-Jyrkiäinen-Miten-ylläpitää-kieltä.jpg

Muuttoon saattaa liittyä paljon hämmennystä. Sekä lasta että vanhempaa voi jännittää, kuinka sopeutuminen uuteen asuinmaahan onnistuu.

Koulunkäyntiin ja päivähoitoon liittyviä järjestelyjä kannattaa alkaa tehdä jo ennen lähtöä. Hoida järjestelyt kuntoon viimeistään heti muuton jälkeen. Monet arkiset käytännön asiat voivat ulkomailla muuttua. Esimerkiksi esikoululainen voi joutua käyttämään koulubussia tai yläasteikää lähestyvä ei saa kulkea mihinkään ilman aikuista.

Muutto ulkomaille voi olla lapsen näkökulmasta odotettu ja myönteinen asia – tai tapahtua enemmän pakon edessä. Joskus oman muuttohälinän keskellä vanhemman voi olla vaikea muistaa, että lapsi joutuu muuton myötä kohtaamaan suuren muutoksen ja sopeutumaan uuteen. Se voi pelottaa ja ahdistaa lasta, ja tutusta luopuminen voi tuoda myös surun tunteita.

Aikuiset ja lapset reagoivat erilaisiin muutoksiin yksilöllisesti. Toiset ovat sopeutuvampia ja joustavampia, toiset vaativat enemmän aikaa tottuakseen uuteen. Itkuisuutta, kiukkuisuutta ja muita niin sanotusti normaaleja reagointeja ei tarvitse pelästyä.

Moni vanhempi syyllistyy helposti ja miettii muuton vaikutuksia lapseensa. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka itse muutto voi tuoda pintaan vaikeita tunteita, niin se ei ole pahimmasta päästä, mitä lapsen eteen voi tulla. Parhaimmillaan onnistunut muutto kasvattaa lapsessa tunnetta omasta selviämisestä ja pystyvyydestä. Tämä kokemus on arvokas, kun lapsi kohtaa myöhemmin muutoksia elämässään.

Sopeutumisen kannalta olennaisinta on, että lapsi saa edelleen kasvaa turvallisessa ympäristössä hänestä huolehtivien vanhempien ja muun perheen kanssa. Tärkeää on, että lapsi voi tuoda julki myös vaikeita tunteitaan, ja niistä voidaan keskustella yhdessä. Lapselle pitää välittää tunne siitä, että vanhempi kestää hänen tunnereaktionsa.

Vanhemman kannattaa lähestyä muuttoa positiivisesti ja yrittää olla tartuttamatta mahdollista omaa muuttostressiä lapseen. Lapsen kysymyksiin kannattaa vastata rehellisesti. Vanhempi voi miettiä yhdessä lapsen kanssa, mitä mukavia asioita muuttoon liittyy. Vanhempi voi monin tavoin auttaa lastaan uudessa elämäntilanteessa.

Lapsen sopeutumisen tukeminen muutossa

 • Auta lasta kavereiden löytämisessä ja tutustu harrastusmahdollisuuksiin jo etukäteen. Lapsella voi olla tärkeä harrastus, jota hän haluaa jatkaa. Lapsi voi aloittaa myös uuden harrastuksen, jonka parissa voi saada kavereita.
 • Tee muutosta perheen yhteinen projekti. Lapset kannattaa ottaa mahdollisimman varhain mukaan muuton valmisteluprosessiin. Kerro lapsille muutosta yhtä aikaa.
 • Ota lapsi mukaan, kun muutosta kerrotaan kasvuympäristölle (sukulaisille, ystäväperheille, harrastuskavereille, päivähoitoon ja kouluun)
 • Työstä muuttoa vähitellen ja rauhallisesti. Muuttokohteeseen voi tutustua kartasta, lukea siihen liittyviä iltasatuja ja keskustella tulevasta muutosta.
 • Puhu lapsen kanssa etukäteen uudesta kodista. Maalatkaa silmien eteen lapsen tuleva huone. Miettikää, mitkä vanhat tutut huonekalut ja tavarat tulevat mukaan uuteen kotiin ja mitä uutta tarvitaan
 • Anna lapsen osallistua päätöksentekoon ikävaiheeseen sopivalla tavalla. Anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi tulevan huoneen sisustukseen tai värimaailmaan. Jos mahdollista, lapset on hyvä ottaa mukaan myös asuinpaikan ja -alueen valintaan.
 • Tee muutosta kiva asia, mutta kerro myös epämukavista vaikutuksista, kuten jäähyväisistä ja siitä, että kaikkia leluja ei voi ottaa mukaan. Puhu siitä, kuinka ympärillä olevat ihmiset ja koulu ovat aluksi vieraita eikä kavereita ole ihan heti. Miettikää, miten tutustutte uusiin ihmisiin.
 • Pyydä lapsen opettajalta, että koulussa tai päivähoidossa tutustutaan muuttokohteeseen
 • Sovi lapsen kasvuympäristön kanssa yhteydenpidosta, muun muassa muuton jälkeisistä vierailuista, Facebook- tai Instagram -ryhmistä kuulumisten vaihtoon ja luokan/ryhmän toiminnan seuraamiseen. Sopikaa lapsen parhaiden kavereiden perheen kanssa yhteydenpitomuodoista.
 • Järjestä jäähyväisjuhlat lapsen kavereille
 • Jos mahdollista, olisi hyvä, että lapset tutustuisivat tulevaan opiskelukieleen jo kotimaassa kielikurssilla. Toinen vanhemmista tai sisarus voi tulla mukaan kurssille.
 • Jos mahdollista, ajoita muutto niin, ettei lapsen tarvitse vaihtaa luokkaa kesken lukukauden. Paras muuttoaika on usein loppukesä.
 • Tutustu koulutarjontaan heti muuttopäätöksen vahvistuttua. Suosituimpiin kansainvälisiin kouluihin on usein pitkät jonot. Jo kotimaassa kannattaa ilmoittautua kansainvälisen koulun paikkajonoon.
 • Tue lapsen jatkuvuuden tunnetta. Jatkuvuuden tunnetta tukevat pienetkin asiat: ennakkoon sovittu yhteydenpito kauempana oleviin läheisiin, tuttu harrastus, vanhasta kodista tuodut esineet tai vaikka pienet arjen rutiinit.

Lähteet

Mannerheimin lastensuojeluliitto
Opetushallitus
Etäkoulu Kulkuri

Muutto alle kouluikäisen kanssa

Isot elämänmuutokset, kuten ulkomaille muutto, saattavat horjuttaa lapsen turvallisuuden tunnetta. Tämä on hyvin ymmärrettävää: muuton yhteydessä lähes kaikki tutut ja turvalliset elementit ovat yhtäkkiä poissa. Koska pieni lapsi ei vielä pysty luomaan tunteita tuottavista tapahtumista jäsentynyttä kokonaisuutta, muutto ja siihen liittyvät tunteet saattavat tuntua hänen mielessään melkoiselta kaaokselta.

Lapsen eri ikävaiheisiin liittyvät omat kehityksen virstanpylväänsä. Isot elämänmuutokset, kuten ulkomaille muutto, saattaa horjuttaa jo muodostunutta perusturvallisuuden tunnetta ja aiheuttaa väliaikaisia taantumia pienen lapsen kehitykseen. Esimerkiksi puheenkehitys saattaa taantua tai lapsen suhtautuminen aiemmin rakastamaansa harrastusta kohtaan muuttua. Lapsen kyky säädellä tunteita voi muuttua ainakin joksikin aikaa haasteellisemmaksi.

Muutokset kertovat todennäköisesti kamppailusta hankalien tunteiden kanssa ja aikuisen tuen tarpeesta. Lapsi tarvitseekin usein jonkin aikaa aikuisen läheisyyttä aikaisempaa enemmän sekä tukea oman tunnekokemuksensa jäsentämiseen.

Pienet lapset sopeutuvat ulkomaille muuttoon usein helpommin kuin isommat. Alle kouluikäiselle ja pienille koululaisille vanhemmat ovat tärkein viiteryhmä. Usein pienille lapsille riittää, että he saavat olla perheensä läheisyydessä.

Tutkittua tietoa ulkomaille muutosta lapsen silmin Annaleena Holopaisen artikkelissa Muutto lapsen silmin

Lastenhoito

Kun ulkomaille muutetaan alle kouluikäisen lapsen kanssa, lastenhoidon järjestämistä on mietittävä etukäteen.

 • Mistä löytää hyvä ja luotettava hoitopaikka tai lastenhoitaja?
 • Kuka auttaa vanhemman sairastuessa äkillisesti?
 • Mistä saa tilapäistä lastenhoitoapua jos haluat päästä joskus ulos aikuisten kesken?

Lähetetyn työntekijän tukena ovat todennäköisesti työnantajan järjestämät palvelut. Jos lähdet ulkomaille omatoimisesti, myös lastenhoidon järjestäminen on vastuullasi. Ilman tukiverkkoa ulkomailla asuminen voi tuntua haastavalta, jos on tottunut esimerkiksi isovanhempien apuun lastenhoidossa.

Alle kouluikäisen kanssa ulkomaille muuttavissa perheissä toinen vanhemmista on monesti alkuvaiheessa kotona lapsen kanssa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista ja lapselle pitää etsiä päivähoitopaikka etukäteen. Voi tuntua vaikealta laittaa lapsi vieraskieliseen päiväkotiin, jossa lapsi ei pysty ilmaisemaan itseään ja tarpeitaan omalla kielellään. Lapsen apuna kommunikoinnissa muiden kanssa voivat olla vaikka kuvakortit. Usein lapset myös omaksuvat uuden kielen nopeasti.

Facebookin paikkakuntaryhmien kautta voi kysellä suosituksia päivähoitopaikoista tai lastenhoitajista.

Jotkut ulkomailla asuvat perheet ottavat au pairin. Suomalaisia au paireja ulkomaille välittää mm. Nordic Nannies.

Paikallisten expat-ryhmien kautta voi etsiä itselleen ja lapselleen uusia tuttavuuksia, kahvittelu- tai leikkiseuraa. Uusiin ihmisiin voi tutustua myös leikkipuistoissa sekä harrastuksissa, joita järjestävät seurakunnat, kaupungit tai yksityiset toimijat. Monessa maassa toimii Suomi-kouluja, joissa annetaan ulkosuomalaislapsille täydentävää opetusta suomen kielessä.

Aktiviteetit ja tarjonta ovat riippuvaisia kohdemaasta ja paikkakunnasta!

Perhe maailmalla -blogi: Muutto lapsen kanssa

Annaleena Holopainen: Lapsen sopeutumisen tukeminen
Annaleena Holopainen: Muutto lapsen silmin