Parisuhde paluumuutossa

Paluu ulkomailta on parisuhteelle taas uusi vaihe, jossa erilaiset toiveet, reagointitavat ja tarpeet kohtaavat.

Paluuajankohta voi olla ennalta määritelty, tiedossa molemmilla osapuolilla. Joskus paluu voi tapahtua yllättäen kummallekin. Jos paluun syynä on toisen yksipuoleinen päätös, paluuseen voi latautua paljon ylimääräistä tunnekuormaa ja pettymyksiä.

Parisuhde paluumuutossa on uudessa vaiheessa.

Paluuseen sisältyy innostavia ja kiinnostavia, mutta samalla myös epäselviä ja turhauttavia puolia; ristiriitaisia tunteita ja motivaatioita – kummallakin puolisolla omansa. Toinen voi tuntea voimakasta paluusokkia, toinen olla onnensa kukkuloilla takaisinmuutosta. Tai molemmat voivat kokea voimakasta paluusokkia ja käpertyä omiin tunteisiinsa.

Perusparisuhdetaidot käyttöön

Parisuhde paluumuutossa vaatii perusparisuhdetaitoja: omista tunteista ja tarpeista kertomista, toisen empaattista kuuntelua ja asioiden miettimistä myös parisuhteen kannalta. On hyvä yrittää yhdessä sanoittaa omia tunteita ja samalla huomioida toisen tunteita. On tärkeää, että molemmat kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyksi omien tunteidensa kanssa.

Paluumuuton myllerryksessä olisi hyvä vetää yhtä köyttä. Jos keskitytään vetämään eri suuntiin, yhteisyyden tunne kärsii. Vaikeudet muuttuvat parisuhteen vaikeuksiksi vasta, jos niistä yritetään selvitä yhteyttä tuhoavilla tavoilla: syyttelemällä, arvostelemalla, raivoamalla tai vetäytymällä.

Paluumuuttoon liittyvistä vaikeuksista selviämisessä auttavat samat keinot kuin lähtöpäätöstä tehtäessä: keskustelu, kuuntelu, avoimuus omista tunteista ja tarpeista sekä yhteinen pohdinta ja päätöksenteko.

Perhe maailmalla -blogi: Parisuhde muutossa


Kaisu Kanstrén : Ulkomailla asuminen haastaa parisuhteen
Mari Kinnunen: Parisuhde kolmantena ulkomaille muutettaessa
Sini Rantakari: Miten tarinamme jatkuu ulkomailta palattuamme
Sini Rantakari: Parisuhde mennen tullen muuton myllerryksessä

Kysy asiantuntijalta 22.4.2021: Parisuhde muutossa ja muutoksessa ulkomailla