Parisuhde paluumuutossa

Paluu ulkomailta on parisuhteelle taas uusi vaihe, jossa erilaiset toiveet, reagointitavat ja tarpeet kohtaavat.

Paluuajankohta voi olla ennalta määritelty, selkeä molemmille osapuolille. Joskus paluu voi kuitenkin tapahtua yllättäen kummallekin tai vain toisen yksipuoleisesta päätöksestä. Tällöin paluuseen voi latautua paljon ylimääräistä tunnekuormaa ja pettymyksiä

Paluuseen sisältyy monesti innostavia ja kiinnostavia, mutta myös epäselviä ja turhauttavia puolia; ristiriitaisia tunteita ja motivaatioita – kummallakin puolisolla omansa. Toinen voi tuntea voimakasta paluusokkia, toinen olla onnensa kukkuloilla takaisinmuutosta. Tai molemmat voivat kokea voimakasta paluusokkia ja käpertyä omiin tunteisiinsa.

Paluun yhteydessä tarvitaan perusparisuhdetaitoja: omista tunteista ja tarpeista kertomista, toisen empaattista kuuntelua ja asioiden miettimistä myös parisuhteen kannalta. On hyvä yrittää yhdessä sanoittaa omia tunteita ja samalla huomioida toisen tunteita. On tärkeää, että molemmat kokevat tulevansa kuulluiksi ja nähdyksi omien tunteidensa kanssa.

Paluumuuton myllerryksessä on hyvä vetää yhtä köyttä. Jos keskitytään vetämään eri suuntiin, yhteisyyden tunne kärsii. Vaikeudet muuttuvat parisuhteen vaikeuksiksi vasta, jos niistä yritetään selvitä yhteyttä tuhoavilla tavoilla: syyttelemällä, arvostelemalla, raivoamalla tai vetäytymällä. Paluumuuttoon liittyvistä vaikeuksista selviämisessä auttavat samat keinot kuin lähtöpäätöstä tehtäessä: keskustelu, kuuntelu, avoimuus omista tunteista ja tarpeista sekä yhteinen pohdinta ja päätöksenteko.

Lisätietoa parisuhteesta muutossa

Perhe maailmalla –blogi
Mari Kinnunen: Parisuhde kolmantena
Sini Rantakari: Miten tarinamme jatkuu ulkomailta palattuamme