Suhteen kriisiytyminen ulkomailla

Muutto saattaa tuoda muutoksia työn ja perhe-elämän tasapainolle sekä parisuhteen rooleille.

Ulkomaille muutto muuttaa perheen sisäistä dynamiikkaa. Samalla tutut sosiaaliset tukiverkostot jäävät taakse. Pitkät työpäivät siirtävät usein vastuun arjen pyörittämisestä toiselle osapuolelle. Apua parisuhteen haasteisiin kannattaa aina hakea ajoissa.

Joskus suhde päättyy eroon yrityksistä huolimatta. Ero on aina henkisesti raskasta ja erityisen raskasta se on ulkomailla.

Erotilanteisiin sovellettava laki on erilainen riippuen siitä, missä maassa ollaan ja onko kyse avioliitosta vai avoliitosta.

Eräitä asioita kannattaa miettiä ja selvittää jo hyvissä ajoin ulkomaille muutettaessa erotilanteen varalta:

  • Mikä on taloudellinen turvasi erotilanteen varalta?
  • Hyväksyykö asuinvaltiosi muut parisuhteet kuin avioliiton? Esim. avoliitto tai samaa sukupuolta olevien puolisoiden rekisteröity liitto ovat joissain maissa kiellettyjä.
  • Mitkä ovat oikeutesi, mikäli sinä ja puolisosi päättäisitte erota ulkomailla tai toinen teistä hakisi avioeroa? Varmista asemasi mahdollisen eron varalta.
  • Liittyykö oleskelulupasi tai viisumisi puolisosi oleskelulupaan tai viisumiin? Voitko jäädä edelleen kohdemaahan oman oleskelulupasi tai viisumisi perusteella, mikäli tienne eroavat?
  • Onko sinulla lapsia? Mikä lasten asema on, jos haluatkin palata kotimaahasi ilman puolisoasi? Miten kohdevaltiossa suhtaudutaan lasten huoltajuuteen? Onko toinen vanhemmista paremmassa asemassa huoltajuutta ja taloudellisia oikeuksia ajatellen? Miten kauan sinun tarvitsee olla kohdemaassa ennen kuin eroasia ja/tai lasten huoltajuus ym. on ratkaistu?
  • Hyväksytäänkö kotimaassasi tehty avioehtosopimus uudessa kohdemaassa vai täytyykö siellä tehdä uusi sopimus kansallisen lain mukaan?
  • Muista aina säilyttää tärkeät asiakirjat ja pitää ne mukana (esimerkiksi avioliittotodistus, rekisteröintitodistus, tuomioistuimen päätös avioeroasiassa, lasten huoltoa ja elatusta koskeva sopimus, avioehto, ja käännökset). Viranomaiset saattavat pyytää saada nähdä tällaisen asiakirjan, jolloin asioiden hoito on helpompaa. Käännökset ja asiakirjojen oikeellisuuden todentaminen vievät aikaa. Kunkin maan konsulaatista kannattaa varmistaa vaadittavat asiakirjat esim. lasten osalta.

Perhe maailmalla -blogi: Ulkomailla asumisen haasteita parisuhteelle

Kaisu Kanstren: Ulkomailla asuminen haastaa parisuhteen
Anne Nikula: Avioero ulkomailla
Heli Suutari: Kolumni: Yhdessä tien päällä