Muutto murrosikäisen kanssa

Teini-iässä sosiaalisilla suhteilla, ryhmään kuulumisella ja hyväksytyksi tulemisella on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnille. Ystävät ovat osa identiteettiä. Muuton yhteydessä koko minäkuva on luotava uudelleen.

Teini-ikää lähestyvä tai teini-ikäinen alkaa tehdä pesäeroa vanhempiinsa. Murrosikä on nimensä mukaisesti murrosvaihe, tärkeä siirtymä, jossa lapsi/nuori irrottautuu pikkuhiljaa (tai joskus hyvinkin räjähtävästi) perheestään ja alkaa muodostamaan omaa identiteettiään.

Uuteen maahan muuttaminen, kavereista eroaminen ja usein entistä tiiviimpi yhteiselo perheen kanssa voi tuntua nuoresta vaikealta. Lapsille ja nuorille perheen kansainvälinen muutto ei aina näyttäydy vapaaehtoisena ja maailmankuvaa avartavana projektina. Siihen liittyy myös paljon epävarmuutta, pelkoja, luopumista ja epämääräisyyttä, erityisesti tulevaisuuden suunnitelmien suhteen.

Teini-iässä sosiaalisilla suhteilla, ryhmään kuulumisella ja hyväksytyksi tulemisella on valtavan suuri merkitys hyvinvoinnille. Ystävät ovat osa identiteettiä. Mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, sitä tärkeämpää porukkaan pääseminen on.

Muuton yhteydessä koko minäkuva on luotava uudelleen. Se vaatii sinnikkyyttä, rohkeutta, uteliaisuutta ja nöyryyttä. Ummikkona on vaikeampi loistaa kouluaineissa, joissa aiemmin on ollut hyvä. Nuori saattaa ulossulkemisen pelossa tuntea tarvetta muokata itseään paikallisia normeja ja odotuksia vastaavaksi. Tällä kaikella saattaa olla vaikutuksia itsetuntoon. Paikkaansa hakiessaan nuori tarvitsee paljon tukea kotoa ja kärsivällisyyttä huoltajilta.

Oman identiteetin ja erityisyyden arvostaminen on tärkeää kehittyvälle lapselle ja nuorelle. Parhaimmassa tapauksessa omasta ”erilaisuudestaan” saa luotua brändin, jolla erottautua muista positiivisella tavalla.