Hyvästien hetki

Ulkomaille jää usein paljon uusia kontakteja, ystäviä ja verkostoja. Ero heistä voi tuntua erityisen haikealta, jos ajatusta takaisinpaluusta ei ole muuttohetkellä.

Paluumuuttoon liittyy myös sosiaalisten suhteiden muutos.

Yhteydenpito lähtömaahan jääviin ystäviin pehmentää paluumuuttajan kokemaa kulttuurinmuutosta. Nykyteknologia mahdollistaa onneksi melko helposti monenlaisen yhteydenpidon. Etäyhteys ei kuitenkaan korvaa kiireettömiä yhteisiä hetkiä. Välillä ikävän tunne voi olla suuri.

Yhteydenpidon lisäksi myös vierailut entisessä kotimaassa tukevat jatkuvuuden tunnetta. Paluumuuttajalle on tärkeää, että hänen lähivuosien tärkeät kokemuksensa ja suhteensa säilyvät arkielämän pohjalla. Tämä tukee henkiselle hyvinvoinnille tärkeää jatkuvuuden tunnetta.

Elina Välimäen artikkelissa Tujaus tuttua – unssi uutta – muutto muokkaa sosiaaliset suhteet tarkastellaan paluumuuttoa sosiaalisten suhteiden muuttumisen näkökulmasta. Merkityksellisten, entiseen asuinmaahan kuuluneiden sosiaalisten suhteiden väljeneminen aiheuttaa kaipuuta. Paluumuuton aiheuttama sosiaalisten suhteiden muutos voi perheen sisällä erota toisistaan. Aikuiset osaavat ottaa haikeuden tunteet asiaan kuuluvina, mutta lapsilla surun ja menettämisen tunteet voivat olla voimakkaita. Vanhempien tulisi aktiivisesti tukea lapsiaan ystävyyssuhteiden ylläpitämisessä.

Sosiaalisten suhteiden muutostila kysyy voimavaroja, mutta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden henkisen pääoman kartuttamiseen.

Perhe maailmalla -blogi: Paluumuutto

Elina Välimäki: Tujaus tuttua – unssi uutta – muutto muokkaa sosiaaliset suhteet
Elina Välimäki: Paluumuuton ilot ja itkut

Kysy asiantuntijalta 25.11.2020: Paluumuutto

Jenny Orphanoun kolumneja paluumuuttajan vuodesta Perhe maailmalla -blogissa:
Takapihalta luistinradalle – paluumuuttajan ensimmäinen talvi (5.2.2021)
Perheen (paluu)muuttopäätös – itsestäänselvyys vai harkinnan arvoinen mahdollisuus (28.4.2021)