Miten valmistella itseä paluuseen

Moni voi ajatella palaavansa vanhoihin sosiaalisiin suhteisiinsa ja rutiineihinsa helposti – aivan kuin aika olisi pysähtynyt oman ulkomailla asumisen ajaksi. Kuitenkin sekä yksilö että ympäristö ovat muuttuneet, paluu samaan vanhaan ei ole mahdollista.

Paluun kotimaahan uskotaan joskus olevan helppo ja asioiden tuttuja. Jos odotuksena on ollut paluu samaan tilanteeseen kuin mistä lähdettiin, muutokset itsessä tai ympäristössä voivat tulla yllätyksenä.

Vaikka paluu olisi paluuta tuttuihin ympyröihin, siinä missä itse on muuttunut, ovat toisetkin muuttuneet. Moni voi kokea vaikeutta kiinnittyä takaisin tuttuun ympäristöön ja sosiaalisiin verkostoihin. Asuinaluekaan ei välttämättä ole ennallaan: vanhat ystävät ja naapurit ovat voineet muuttaa muualle tai naapurusto on muuttunut rakentamisen myötä.

Monelle sopeutumista helpottaa paluu tuttujen asioiden ääreen. Merkittävimpiä niistä ovat koti ja työ. Kodin merkitys paluusopeutumisen edistäjänä on suuri. Kun kaikki muu ympärillä tuntuu vieraalta ja haastavalta, on yhdellä turvallisella tekijällä tasapainottava merkitys.

Valmistaudu ennakkoon

Itseä kannattaa valmistella paluuseen jo hyvissä ajoin. Paluuseen kannattaa valmistautua ennakoivasti jo silloin kun lähetään ulkomaille, etenkin jos kyseessä on määräaikainen ulkomaille muutto. Paluu on helpompaa, jos ulkomailla asumisen aikana on pitänyt yhteyttä kotimaan verkostoihin.

Paluun lähestyessä kannattaa kuulostella itseä ja pohtia, mitä tunteita muutos itsessä herättää. Tuntuuko paluu hyvältä vai herättääkö se ahdistuksen tunteita? Mikä voisi auttaa itseä kohtaamaan muutoksen ja sen tuomat tunteet?

Samalla tavalla kuin ensimmäiset kuukaudet ulkomailla ovat henkistä ja kulttuuriin liittyvää hakemista, myös kotimaahan paluu voi aiheuttaa irrallisuuden tunteita. Epävarmuuden hetkinä on hyvä tiedostaa ja tunnistaa kulttuurin muutokseen liittyviä mekanismeja (ks. Hanna Guyotin artikkeli). Kannattaa muistaa, että jokainen reagoi paluuseen omalla tavallaan. Toinen on onnensa kukkuloilla ja toinen kokee ahdistusta muutoksesta.

Pelkkä tietoisuus siitä, että omat tuntemukset ovat normaaleja helpottaa oloa, vaikka se ei poista itse tunnetta. Omista tuntemuksista kannattaa puhua ääneen. Moni kokee tässä vaiheessa erityisesti muilta paluumuuttajilta saadun tuen hyödylliseksi. Oman lähipiirin kanssa ei välttämättä pysty jakamaan ulkomaan kokemuksen herättämiä tunteita, jos he eivät ole kokeneet ulkomailla asumista itse. Myös yhteydenpito ulkomailla saatuihin ystäviin ja tulevien jälleennäkemisten suunnittelu voi auttaa ikävän hetkellä.

Älä hätäile, vaikka tuntisit olosi hämmentyneeksi ja eksyneeksi kotiinpaluun jälkeen. Anna itsellesi aikaa sopeutua uudelleen ”vanhoihin” tapoihin ja anna erilaisten tunteiden tulla ja mennä. Moni kokee paluun jälkeen tunnetta kotimaisten ympyröiden riittämättömyydestä, omien odotusten ja toiveiden selkiintymättömyyttä sekä kaipuuta menneeseen. Useimmiten nämä tuntemukset menevät kuitenkin ohi ajan kanssa.

Miten varautua paluuseen

  • Ota hyvissä ajoin selvää, minne palaat (kaupunki, asuminen, työ ym.)
  • Tiedosta ja hyväksy itsessäsi tapahtuneet muutokset ulkomailla asuessa
  • Hyväksy se, että Suomessa, sukulaisissa ja ystävissä on tapahtunut muutoksia
  • Hyväksy epävarmuus, väsymys ja turhautuminen
  • Osallistu mahdollisuuksien mukaan paluuseen liittyvään valmennukseen, kuten paluuseminaareihin
  • Tapaa ja jaa kokemuksia muiden paluumuuttajien kanssa
  • Ota yhteyttä ammattiauttajiin, jos vaikeat tuntemukset eivät helpota.

Lista: Merimieskirkon Ulkosuomalaisen selviytymisopas