Miten valmistella itseä paluuseen

Moni voi ajatella palaavansa vanhoihin sosiaalisiin suhteisiinsa ja rutiineihinsa helposti – aivan kuin aika olisi pysähtynyt oman ulkomailla asumisen ajaksi. Kuitenkin sekä yksilö että ympäristö ovat muuttuneet, paluu samaan vanhaan ei ole mahdollista.

Paluun kotimaahan uskotaan joskus olevan helppo ja asioiden tuttuja. Muutokset itsessä tai ympäristössä voivat tulla yllätyksenä, jos odotuksena on ollut paluu samaan tilanteeseen kuin lähtiessä oli.

Palaaja itse on muuttunut, mutta toisetkin ovat muuttuneet. Moni voi kokea vaikeutta kiinnittyä takaisin tuttuun ympäristöön ja sosiaalisiin verkostoihin. Asuinaluekaan ei välttämättä ole ennallaan: vanhat ystävät ja naapurit ovat voineet muuttaa muualle tai naapurusto on muuttunut rakentamisen myötä.

Kodin ja työn merkitys paluusopeutumisessa

Monella sopeutumista helpottaa paluu tuttujen asioiden pariin. Merkittävimpiä niistä ovat koti ja työ. Kodin merkitys paluusopeutumisen edistäjänä on suuri. Kun kaikki ympärillä tuntuu vieraalta ja haastavalta, yhdellä turvallisella tekijällä on tasapainottava merkitys.

Paluumuutto uudelle paikkakunnalle voi tulla eteen vaikkapa työpaikan kautta. Työelämän ja oman osaamisen sanoittaminen ja paketoiminen on tärkeää ulkomaan vuosien jälkeen. Työnantajallekin on hyödyllistä nähdä, millaisia työtehtäviä ulkomailla on tehty ja millaista osaamista niistä on kertynyt. Joskus voi olla vaikea edes itse nähdä omaa, uutta osaamistaan. Hyvä keino onkin listata vaikka ranskalaisilla viivoilla ulkomaanvuosina karttunut kokemus ja osaaminen. Listaus kannattaa tehdä, kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa eli aloittaa jo ulkomailla vielä asuessaan ja viimeistellä heti paluun jälkeen.

Ulkomailla asuminen kerryttää monipuolista osaamista työelämässä: esimerkiksi kahden tai useamman kielen ja kulttuurin hallintaa, avarakatseisuutta sekä kykyä nähdä asioita ja monelta kantilta. Moni kuitenkin kokee, että ulkomailla hankittua tutkintoa ja koulutusta tai työkokemusta aliarvostetaan Suomessa.

Valmistaudu ennakkoon

Itseä kannattaa valmistella paluuseen hyvissä ajoin. Paluuseen kannattaa valmistautua ennakoivasti jo ulkomaille lähtiessä – etenkin jos kyseessä on määräaikainen muutto. Paluu on helpompaa, jos ulkomailla asumisen aikana on pitänyt yhteyttä kotimaan verkostoihin.

Paluun lähestyessä kannattaa kuulostella itseä ja pohtia, mitä tunteita muutos itsessä herättää. Tuntuuko paluu hyvältä? Herättääkö paluu ahdistuksen tunteita? Mikä voisi auttaa itseä kohtaamaan muutoksen ja sen tuomat tunteet?

Samalla tavalla kuin ensimmäiset kuukaudet ulkomailla ovat henkistä ja kulttuuriin liittyvää hakemista, myös kotimaahan paluu voi aiheuttaa irrallisuuden tunteita. Epävarmuuden hetkinä on hyvä tiedostaa ja tunnistaa kulttuurin muutokseen liittyviä mekanismeja (ks. Hanna Guyotin artikkeli: Mikä kulttuurishokki! – Mikä kulttuurishokki?). Kannattaa muistaa, että jokainen reagoi paluuseen omalla tavallaan. Toinen on onnensa kukkuloilla ja toinen kokee ahdistusta muutoksesta.

Pelkkä tietoisuus siitä, että omat tuntemukset ovat normaaleja helpottaa oloa, vaikkei se poista itse tunnetta. Omista tuntemuksista kannattaa puhua ääneen. Moni kokee erityisesti muilta paluumuuttajilta saadun tuen hyödylliseksi. Oman lähipiirin kanssa ei välttämättä pysty jakamaan ulkomaan kokemuksen herättämiä tunteita, jos heillä ei ole omaa kokemusta ulkomailla asumista. Myös yhteydenpito ulkomailla saatuihin ystäviin ja tulevien jälleennäkemisten suunnittelu voi auttaa ikävän hetkellä.

Älä hätäile, vaikka tuntisit olosi hämmentyneeksi ja eksyneeksi kotiinpaluun jälkeen. Anna itsellesi aikaa sopeutua uudelleen”vanhoihin tapoihin. Anna erilaisten tunteiden tulla ja mennä. Moni kokee paluun jälkeen tunnetta kotimaisten ympyröiden riittämättömyydestä, omien odotusten ja toiveiden selkiintymättömyyttä sekä kaipuuta menneeseen. Useimmiten nämä tuntemukset menevät kuitenkin ohi ajan kanssa.

Miten varautua paluuseen

  • Ota hyvissä ajoin selvää, minne palaat (kaupunki, asuminen, työ ym.)
  • Tiedosta ja hyväksy itsessäsi tapahtuneet muutokset ulkomailla asuessa
  • Hyväksy se, että Suomessa, sukulaisissa ja ystävissä on tapahtunut muutoksia
  • Hyväksy epävarmuus, väsymys ja turhautuminen
  • Osallistu mahdollisuuksien mukaan paluuseen liittyvään valmennukseen, kuten paluuseminaareihin
  • Tapaa ja jaa kokemuksia muiden paluumuuttajien kanssa
  • Ota yhteyttä ammattiauttajiin, jos vaikeat tuntemukset eivät helpota.

Lähde: Merimieskirkon Ulkosuomalaisen selviytymisopas

Perhe maailmalla -blogi: Paluuseen valmistautuminen

Kysy asiantuntijalta 25.11.2020: Paluumuutto
Kysy asiantuntijalta 31.5.2021: Kun kulttuurit törmäävät
Jenny Orphanou: Takapihalta luistinradalle – paluumuuttajan ensimmäinen talvi
Jenny Orphanou: Perheen (paluu)muuttopäätös – itsestäänselvyys vai harkinnan arvoinen mahdollisuus
Elina Välimäki: Paluumuuton ilot ja itkut