Hyvästien hetki

Ulkomaille jää usein paljon uusia kontakteja, ystäviä ja verkostoja. Ero heistä voi tuntua erityisen haikealta, jos ajatusta takaisinpaluusta ei ole muuttohetkellä.

Yhteydenpito lähtömaahan jääviin ystäviin pehmentää paluumuuttajan kokemaa kulttuurinmuutosta. Nykyteknologia mahdollistaa onneksi moninaisen yhteydenpidon. Se ei kuitenkaan korvaa kiireettömiä yhteisiä hetkiä ja välillä ikävän tunne voi olla suuri.

Yhteydenpidon lisäksi myös vierailut entisessä kotimaassa tukevat jatkuvuuden tunnetta. On tärkeää, että palaaja voi elämäänsä siten, että hänen lähivuosien tärkeät kokemuksensa ja suhteensa säilyvät arkielämän pohjalla. Tämä tukee jatkuvuuden tunnetta, joka on tärkeää henkiselle hyvinvoinnille.

Elina Välimäen artikkelissa tarkastellaan paluumuuttoa sosiaalisten suhteiden muuttumisen näkökulmasta. Merkityksellisten, entiseen asuinmaahan kuuluneiden ihmissuhteiden väljeneminen aiheuttaa kaipuuta. Paluumuuton aiheuttamat ihmissuhteiden muutokset voivat perheen sisällä erota toisistaan. Aikuiset osaavat ottaa haikeuden tunteet asiaan kuuluvina, mutta lapsilla surun ja menettämisen tunteet voivat olla voimakkaita. Vanhempien tulisi aktiivisesti tukea lapsiaan ystävyyssuhteiden ylläpitämisessä.

Sosiaalisten suhteiden muutostila kysyy voimavaroja, mutta tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden henkisen pääoman kartuttamiseen.

Lähteet

Perhe maailmalla –blogi

Elina Välimäki: Tujaus tuttua – unssi uutta – muutto muokkaa sosiaaliset suhteet