Uudet sosiaaliset suhteet

Muutto ulkomaille saattaa tarkoittaa kokonaan uuden sosiaalisen verkoston rakentamista. Muutto saattaa tuoda ainakin hetkellisesti tunteen yksinäisyydestä ja ulosjäämisestä, surua läheisten puuttumisesta tai tyytymättömyyttä sosiaaliseen ympäristöön. Näitä tunteita ei tarvitse hävetä.

”Asuin aiemminkin ulkomailla, ja silloin olin yksin. Tällä kertaa olen selvästi kuulunut enemmän yhteisöön. Yksikin tuttu paikallinen ihminen on ensiaskel, koska tämä tuntee muita ja pääset heti osaksi ryhmää. Myös sosiaalisella medialla on iso vaikutus nykypäivän ystävystymiseen, paikallisten tai suomalaisten ryhmien kautta voi löytää samanhenkisiä ihmisiä.”

Perheen ulkopuoliset merkitykselliset ihmissuhteet, kuten ystävät ja luottohenkilöt, tuovat arkeen turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia. Aina uusien ihmisten tapaaminen ja ystävyyksien solmiminen ei ole helppoa. Ystävyydet eivät synny itsestään tai pakottamalla, vaikka niille olisi tarvetta. Muuttaja joutuu tekemään töitä sosiaalisen ympäristönsä rakentamiseksi.

Usein uudet olosuhteet avartavat ystävä-käsitystämme. Ystäväksi voi valikoitua täysin erilainen ihminen kuin kotimaassa. Aina ei myöskään etsimälläkään löydy sydänystävää. Silloin voi auttaa ajatus tarpeeksi hyvästä. Merkityksellisen ihmissuhteen ei tarvitse olla täydellistä toisen ymmärtämistä, paremminkin tunne siitä, että olet jollain tavalla erityinen toiselle.

Eräs hyvä keino löytää merkityksellisiä ihmissuhteita on etsiä tilanteita, joissa muita ihmisiä voi tavata ja tutustua paremmin. Potentiaalisia tilanteita syntyy tekemisen ohessa, arjessa ja harrastuksissa. Sosiaalisen median ryhmissä ja keskusteluissa on matala kynnys tutustua ihmisiin. Kannattaa hakeutua aktiivisesti toisten seuraan avoimella asenteella, vaikka se ei olisi itselle täysin luontevaa. Tärkeintä on rohkeus yrittää ja mahdollisuuden antaminen vuorovaikutukselle muiden ihmisten kanssa.

Vinkkejä ystävystymiseen

  • Hakeudu paikkoihin, jossa muita ihmisiä voi kohdata ja joissa vuorovaikutusta voi syntyä
  • Rohkaistu juttelemaan vieraalle, vaikka se tuntuisikin alussa vaikealta
  • Harrastukset ja jaetut kiinnostuksen kohteet yhdistävät ihmisiä. Harrastuksessa, jossa tullaan yhteen useamman kerran, voi syntyä ystävyyksiä ja löytyä samanhenkisiä ihmisiä
  • Yhteisen tekemisen lomassa voi tutustua toisiin ja saada parhaassa tapauksessa yhteisiä muistoja tai onnistumisen kokemuksia. Onko sinun juttusi vapaaehtoistyö tai yhteiset talkoot? Vai kiinnostaako sinua kokkailu tai uuden kielen oppiminen? Vaihtoehtoja on monia!

Perhe maailmalla -blogi: Sosiaaliset verkostot

Salla Korteniemi: Ryhmään kuuluminen arjen tukipilarina
Salla Korteniemi: Ystävystyminen ulkomailla