Suhteen kriisiytyminen ulkomailla

Muutto saattaa tuoda muutoksia työn ja perhe-elämän tasapainolle sekä parisuhteen rooleille.