Työskentely ja verotus ulkomailla

Ulkomaille voi lähteä

  • lähetettynä työntekijänä
  • paikallisen työnantajan palvelukseen, paikallisella työsopimuksella
  • työttömänä työnhakijaa etsimään töitä
  • Lähetetty työntekijä työskentelee Suomen ulkopuolella määrätyn ajan. Työsopimus on työntekijän ja työnantajan välinen. Työnantaja hoitaa yleensä suurimman osan lähetetyn työntekijän ja tämän puolison käytännön järjestelyistä ja viranomaisasioista.

Työttömänä työnhakijana ulkomaille lähtiessä on itse selvitettävä työlupaan liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta, kartoita kielitaitosi, osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa. Lisätietoja saat muun muassa maiden edustustoista.

Luotettavaa tietoa ulkomailla työskentelystä saat esimerkiksi TE-palveluista ja Kelasta.

Verotus

Ulkomaille muuttavaa Suomen kansalaista pidetään Suomessa yleisesti verovelvollisena muuttovuoden ja sitä seuraavien kolmen vuoden ajan ns. kolmen vuoden säännön perusteella, ellei hän itse todista verohallinnolle, että hänellä ei ole olennaisia siteitä Suomeen. Yleisesti verovelvollisena Suomen kansalaisen on ilmoitettava myös ulkomailta saadut tulot veroilmoituksessa kunnes hänestä tulee rajoitetusti verovelvollinen eli verovelvollinen vain Suomesta saaduista tuloista. 

Asuinvaltiolla on pääsääntöisesti oikeus verottaa henkilön maailmanlaajuiset tulot eli henkilö on yleisesti verovelvollinen. Henkilö voi olla toisessa valtiossa rajoitetusti verovelvollinen ainoastaan tästä toisesta valtiosta saaduista tuloista. Tutustu etukäteen tulevan asuinmaasi verotukseen esimerkiksi veroviranomaisen sivuilla.

Ulkomaille pysyvästi muuttanut Suomen kansalainen maksaa palkastaan verot työskentelyvaltiolle, mutta esimerkiksi Suomesta saadut osinko- tai vuokratulot verotetaan edelleen Suomessa riippuen siitä, miten maiden välisessä verosopimuksessa on näitten tulojen osalta sovittu verotusoikeudesta.

Suomessa sijaitsevasta kiinteistöstä saatu vuokratulo tai luovutusvoitto verotetaan kuitenkin melkein poikkeuksetta Suomessa.

Verosopimukset

  • Suomi on solminut yli seitsemänkymmentä tuloverosopimusta eri maiden kanssa.
  • Tulojen verotusoikeus jaetaan asuinvaltion ja maksajavaltion kesken.
  • Sovittu kaksinkertaisen verotuksen estämisestä.
  • Kahden maan välisiä, poikkeuksena vain yhteispohjoismainen tuloverosopimus.
  • Suurin osa Suomen solmimista verosopimuksista noudattaa OECD-maiden mallisopimusta.
  • Lisäksi Suomi on solminut muun muassa perintö- ja lahjaverosopimuksia.

Lisätietoja verotuksesta

Verohallinto