Miten valmistella itseä lähtöön?

Muutto ulkomaille on jo seikkailu itsessään; hyppäys uusiin kuvioihin. Muutto ei kuitenkaan ole ratkaisu olemassa oleviin ongelmiin.

Lähtijän toiveissa päällimmäisinä voi olla uusi alku, irtipääsy vanhoista ongelmista ja arjen tylsyydestä. Muuttopäätökseen on voinut ehkä johdattaa työ, opiskelu tai vaikkapa rakkaus. Muuttosyyt ovat moninaisia, lähtijät ovat erilaisia. 

Tiedosta lähtösyysi

Jokaisen lähtijän on hyvä tiedostaa lähtösyynsä, jotta voisi ennakoida muuton vääjäämättä aiheuttamia erityyppisiä vaikutuksia.

Suuri osa ulkomailla asumisen vaikutuksista on positiivisia: elämyksiä, kokemuksia, uusia tuttavuuksia, tuore näkökulmaa kotimaahan. Toisaalta ulkomailla voi tulla ennenkokemattomia haasteita työelämässä, sosiaalisissa suhteissa ja omassa hyvinvoinnissa. Puhumattakaan omien odotusten törmäämisestä todellisuuteen.

Ulkomaille ei kannata lähteä pakoon asioita kotimaassa: muutto ulkomaille ei ole ikinä ratkaisu kotimaassa oleviin ongelmiin. Käsittelemättömät asiat nousevat helposti pintaan, kun tuttu elämä ja tukiverkostot ovat kaukana. Arki on arkea ulkomaillakin.

Jokainen muutto ja jokainen kohdemaa on aina erilainen. Aiempi kokemus ulkomailla asumisesta voi olla avuksi, mutta jokaisen muuton yhteydessä on aina käsiteltävä ulkoisten olosuhteiden muuttumisen vaikutuksia omaan elämään juuri sillä hetkellä. Vaikutusten läpikäynti edistää sopeutumista. Myös vaikeiden tunteiden läpikäyminen on osa prosessia eikä niitä kannata yrittää sulkea pois.

Valmistaudu paluuseen jo lähdössä

Lähtöön valmistautuminen saattaa olla itsestäänselvää. Onko kuitenkaan yhtä itsestäänselvää, että lähdössä pitäisi valmistautua myös paluuseen? Etenkin määräaikaiseksi tiedetyssä ulkomaanmuutossa olisi mietittävä monia käytännön asioita ja niiden ratkaisuja ennakoivasti. Käytännön asioiden lisäksi kannattaa ennakoida muutkin paluumuuton vaikutukset, itsen valmistelu myös paluuseen.  

Lähtö- ja paluumuuttoon itseä valmisteltaessa olisi hyvä pohtia mm.: 

  • Mikä kaikki muuttuu? 
  • Miten muutos ilmenee omassa elämässäni? 
  • Mitä tunteita muutos minussa aiheuttaa?
  • Mitkä keinot voivat auttaa kohtaamaan muutoksen ja tunteet?

Lähteet

Merimieskirkko: Ulkosuomalaisen selviytymisopas

Perhe maailmalla -blogi: Miten valmistella itseä ulkomaanmuuttoon?

Kysy asiantuntijalta 4.11.2020: Oman tulevaisuuden hahmotus
Kysy asiantuntijalta 31.5.2021: Kun kulttuurit törmäävät